Teknolojinin vazgeçilmezleri arasında yer alan yapay zeka üzerinde çalışmalarına başlayan ülkelerden biri de Türkiye oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında açıklanan ”Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi” genelgesinin 2021-2025 yıllarını kapsaması bekleniyor.

Paylaşılan genelgede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ”Dijital Türkiye vizyonu ve milli teknoloji hamlesi ile stratejik öncelik ve amaçlarımıza daha etkin ve hızlı şekilde ulaşabilmek için yapay zeka teknolojilerinden faydalanılması elzemdir.” sözlerine dikkat çekilirken, ülkemizin bu alanda 6 öncelik, 24 amaç ve 119 tedbiri olduğu kaydedildi.

İşte Türkiye Ulusal Yapay Zeka Stratejisinde belirlenen 6 öncelik

 • Yapay zeka uzmanı yetiştirmek ve istihdamı artırmak
 • Araştırma, girişimcilik ve yenilikçiliği desteklemek
 • Kaliteli veriye ve teknik altyapıya erişim sağlanması
 • Sosyo-ekonomik uyumu hızlandıracak düzenlemeler yapılması
 • Uluslararası iş birliklerini güçlendirmek
 • Yapısal ve işgücü dönüşümünü hızlandırmak

Türkiye’nin 2025 yılına kadar gerçekleştirmek istediği 24 amaçtan bazıları

 • GSYİH’ya katkısı yüzde 5’e yükseltilecek.
 • İstihdam en az 50 bin kişiye çıkarılacak.
 • Merkezî ve yerel yönetim kamu kurum ve kuruluşlarında yapay zekâ alanındaki istihdam en az bin kişi olacak.
 • Lisansüstü düzeyde mezun sayısı en az 10 bin kişiye ulaşacak.
 • Yerel ekosistemin geliştirdiği uygulamaların kamu alımlarında önceliklendirilerek ticarileştirilmesi desteklenecek.
 • Uluslararası kuruluşların güvenilir ve sorumlu yapay zekâ ile sınır ötesi veri paylaşımı alanındaki düzenleme çalışmalarına ve standartlaşma süreçlerine aktif olarak katkı verilecek.
 • Uluslararası yapay zekâ endekslerindeki sıralamalarda Türkiye ilk 20 ülke arasında yer alacak.

Peki yapay zeka stratejisinin takibi nasıl olacak?

Türkiye’nin Ulusal Yapay Zeka Stratejisinin takibi ve sürecin yönetilmesi amacıyla “Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi Yönlendirme Kurulu” oluşturulacak. Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlık edeceği Kurul, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi başkanı ile Sanayi ve Teknoloji bakan yardımcısı tüm toplantılara katılacak.

Toplantının gündemine göre ilgili bakanlıkların bakan yardımcıları ve YÖK başkanı ile diğer temsilciler toplantıya davet edilecek. Kurula önerilerde bulunmak amacıyla ilgili özel sektör, akademi ve STK temsilcilerinin katılacağı “Yapay Zekâ Ekosistemi Danışma Grubu” da oluşturulacak.